Nordoc

Satın alma yöntemi, niteliği, kapsamı ve satın alma yeri: “Açık ihale” gerekliliklerine dayanarak, Üniversite “Satın Alma ve Satış” Yönetmeliğinin 20. maddesi – 200 adet manyetik etiket ve 200 adet su işaretleyici işareti.гшг

KAPAT